هوشمند تعاملی

IELTS - TOEFL - GRE

  • آموزش از طریق سیستم آفلاین LMS و کلاس آنلاین
  • آموزش های lms شامل: فایل های ویدیویی، صوتی ، تمرین ها و آزمون های تعاملی
  • ارسال هفتگی تکالیف از طرف دانشجو، و دریافت تصحیح ارسالی از طرف استاد
  • تعامل مستمر استاد با دانشجو از طریق عضویت در کانال vip
  • دسترسی رایگان به فصل اول هر یک از دوره ها

هوشمند تعاملی

IELTS - TOEFL - GRE

  • آموزش از طریق سیستم آفلاین LMS
  • دسترسی به کل مطالب آموزشی lms به محض ثبت نام
  • آموزش های شامل: فایل های ویدیویی، صوتی ، تمرین ها و آزمون های تعاملی
  • انتخاب مدت زمان دسترسی به صورت یک ماهه، دوماهه و سه ماهه
  • دسترسی رایگان به فصل اول هر یک از دوره ها