خدمات تصحیح و ارتقا رایتینگ و اسپیکینگ

  • برای استفاده از خدمات تصحیح و ارتقا رایتینگ و اسپیکینگ ابتدا وچر مربوطه را تهیه کنید.
  • پس دریافت وچر وارد بخش انتخاب سوال می شوید و سوال موردنظر خود را انتخاب کنید.
  • امکان انتخاب سوال آزاد نیز وجود دارد. (صورت سوال آزاد)
  • پس تهیه جواب، پاسخ را به فرمت خواسته شده آپلود کنید. در این حالت سفارش شما به ارسال برای تصحیح تغییر می کند.
  • تصحیح پاسخ شما در حداکثر 5 روز کاری آماده می شود و شما از طریق پنل خود فایل تصحیح شده را دریافت خواهید کرد.