تجربه آزمون تافل

سعید عزیز تجربه خود از آزمون تافل را به صورت فایل صوتی با ما درمیان گذاشته است.

 

نمره کل ۱۰۶

reading 26 – listening 27 – speaking 25 – writing 28

تجربه ایشان نشان میدهد تلاش منظم و با برنامه داوطلب برای موفقیت لازم است.

آزمون:تافل
نام:سعید
4 شهریور , 1400