تجربه آزمون تافل

#سنتر_امیربهادر

September 18, 2021

Overall: 112      Writing:27    Reading: 29    Listening:30     Speaking:26 

 

 

من از بچگی کلاس رفته بودم و راهنمایی کانون زبان را تمام کردم ولی کل دبیرستان و دانشگاه ول کردم و ادامه ندادم. کلا اون زمان با لیسنینگ و اسپیکینگ مشکل داشتم خیلی و رایتینگ هم کار نکرده بودم. مشکل لیستنینگم صرفا با دیدن سریال تو این چند سال حل شد و واقعا به نظرم بهترین راه ممکن همینه حتی اگر براتون سخته هم با زیرنویس ببینید اول و کم کم بدون زیرنویس ببینید. پارسال کلاس تافل فشرده زمستان اقای علایی را رفتم. خیلی کار اضافه ای انجام نمیدادم و فقط تکالیف را نجام میدادم .ریدینگ و لیسنینگ رو کم کم آشنا شدم با سبک سوالها و رایتینگ را هم هفته به هفته با توجه به نکاتی که میگفتن بهتر میکردم و از یه جایی به بعد برای 2تا تسک تمپلیت کلی نوشتم و بهش تا آخر پایبند بودم چون کارم را خیلی منظم میکرد. در مورد لغت هم قبل از کلاس   504را خونده بودم در ممرایزو بعد از کلاس هم فایل کلمات آقای اعلایی و لغات پرتکرار که در فهم ردینگ ها موثر بود را مطالعه میکردم. کلا چون برام حفظ کردن لغت سخت بود سعی میکردم برای هر کلمه با اون مدلی که برای خودم راحتتره به خاطر بسپارم اعم از synonym یا تعر یف یا کاربرد در جمله. برای همین سراغ انکی رفتم که خیلی کمک کرد و سعی میکردم روزانه مرور کنم و واقعا خوندن این کلمه ها هم موثره چون من سر امتحان خیلی خیلی کاربرد همون کلمه ها را دیدم و موثر بود در فهم کلی متن ها. من تا یکماه قبل آزمون گرامر نخوندم چون نیازی حس نکردم البته بهتر بود زودتر یک مروری میکرم .کلاهم از گرامرهای عجیب غر یب استفاده نمیکردم صرفا با استفاده از ساختارهای شرطی و clause های مختلف سعی میکردم منظورم را بهتر برسانم. ماه آخر grammer in use را مرور کردم. من از مرداد  تقر یبا جدی شروع به مطالعه کردم و یکروز در میان  TPO میزدم و این فاصلهی بینک لاس زمستان تا مرداد به دلیل مشغله زیاد فقط گهگاهی کلمه میخوندم. حین TPO زدن هم معمولا لیسنینگ بالای28 میزدم و ریدینگ هم در همان حوالی بود نمره ام. اسپیکینگ هم خودم تمرین میکردم تسک ها را ولی نقطه قوتم نبود و تلاش آنچنانی نکردم براش. رایتینگ هم برای تسک 1تقر یبا300 و برایتسک 2هم 400مینوشتم ونهایتا34 دقیقه برای ادیت هر کدام زمان نگه میداشت مو باز هم میگم که نوشتن تمپلیت کلی و جملات اول پاراگراف ها خیلی در مدیر یت زمان کمکم میکرد.آزمون من سنتر امیربهادربود و راضی بودم واقعا. دو بار قبلش همونجا آزمایشی دادم که واقعا تجربه ی خوبی بود و استرسم کم شد و با محیط آشنا شدم البته به نظرم بدون هیچ منطقی و از روی هوا نمره میدن)حداقل رایتینگش که اینجور یه(.  آزمون اولم  109و دومی هم 105شد. دردو آزمون رایتینگرا 24 و 23 دادن و لیسنینگهم به ترتیب26  و 24شدم که به نظرم منطقی تر بود نمره اش ولی رایتینگ عجیب بود چون به همون سبکی که سر کلاس آقای اعلایی مینوشتم ادامه دادم و ایشون بهم 28میداد .برای خودم جالب بود که آزمون اول نرسیدم ادیت کنم و بد نوشتم ولی آزمون دوم یکی از بهترین عملکردها را داشتم کلا هم  off topic نمینوشتم ولی خوب دومی کمتر ازاولی شد :)[امتحان من 2:30بود و من 1:30اونجا بودم ولی قبل من صف طویلی بود و من سومین گروه از5گروهی که داخل میرفتن بودم. با شرایط آزمون آشنا بودم ولی خوب حدود یکساعت ورود به سالن آزمون طول کشید و من 2:30شروع کردم که این تاخیربا آزمایشیها که  registrationنداشتند متفاوت بود. کلا کیبوردها خیلی خوب نیستند و هدفونش هم برای طولانی مدت کمی اذیت کننده بود. سطح متن های ر یدینگ شایدشبیهTPOهای جدیدتربود و سوال هاش هم یکم سخت بود انتخاب بین گز ینه هاش ولی مثل TPOهای آخر نبود که بعضا مسخره باشه یامنطقی نباشه. من همیشه ریدینگ لانگ را تمر ین میکردم چون لیسنینگ لانگ اوکی بود به نظرم و در امتحانم لیسنینگ لانگ شد و بهتر بود اون رو یکم بیشترتمرین میکردم البته مشکلی نداشت برام. برای لیسنینگ هم من یکTPO نوت برداشتم کلا و به نظرم نیازی نبود و میشدبا  دقت بدون نوت برداشتن هم جواب داد. من معمولا پارت اول آزمون را نیمساعت زودتر تمام میکردم و زودتر به  breakمیرفتم تا اسپیکینگ مرا زودتر شروع کنم که خیلی کمک کننده بود چون سروصدا حین اسپیکینگ واقعا زیادبود و حواس پرت کن بود. من خیلی مشکلی برای ایده پردازی نداشتم برای همین تمرینم نکردم خیلی ولی روزقبل آزمون فایل پردیکشن تسک 1 اسپیکینگ و تسک  2رایتینگ را ایده پردازی کردم که خیلی مفید بود. رایتینگ اولم در مورد این بود که یک استخوانی درنوعی از دایناسورها احتمالا چه کاربردی داشته و حقیقتا از نظر زمانی جملات سخت بودند. رایتینگ دوم هم این بودکه برای انتخابات مدرسه ها کدام یک از 3مورد مطرح شده بهتر ین راه انتخاب کاندید موردنظر هر نفر است. من برای اولی  350نوشتم مثل اکثر مواقع و برای دومی هم  500تا شد و  8دقیقه هم ریوایزکردم که خوب فکر کنم عملکردم اثر استرس امتحان بود.

 

 

با تشکر از دوست عزیزمان که تجربه خود را به اشتزاک گذاشتند و با آرزوی موفقیت برای ایشان در مراحل بعد

 

آزمون:تافل
13 مهر , 1400