خرید ووچر خدمات تصحیح رایتینگ جی آر ای

100,000 تومان

توضیحات

  • برای استفاده از خدمات تصحیح رایتینگ جی آر ای ووچر را تهیه کنید.
  • هر ووچر برای یک تسک رایتینگ جی آر ای می باشد.
  • پس از خرید ووچر به صفحه انتخاب سوال وارد شوید.
  • در این بخش می توانید موضوع خود را انتخاب کنید.
  • پس از انتخاب رایتینگ، موضوع را در یک فایل وردبنویسید. و فایل را در بخش پاسخ به سوال آپلود کنید.
  • امکان انتخاب موضوع آزاد وجود دارد. در این بخش، سوال موردنظر خود را در بخش مشخص شده آپلود کنید.
  • سپس برای ارسال فایل پاسخ، جهت تصحیح، از ووچر خریدداری شده استفاده کنید.
  • دقت کنید فقط سه ماه پس از خرید، ووچر قابلیت استفاده دارد.