خرید ووچر خدمات تصحیح اسپیکینگ آیلتس

120,000 تومان

توضیحات

  • برای استفاده از خدمات تصحیح اسپیکینگ آیلتس ووچر را تهیه کنید.
  • هر ووچر برای  3 تسک یک تست اسپیکینگ می باشد.
  • پس از خرید ووچر به صفحه انتخاب سوال وارد شوید.
  • در این بخش می توانید موضوع خود را انتخاب کنید.
  • پس از انتخاب اسپیکینگ، پاسخ خود را به صورت یک یا چند فایل صوتی تهیه کنید و سپس به صورت یک فایل zip  یا rar در بخش پاسخ به سوال آپلود کنید.
  • امکان انتخاب موضوع آزاد وجود دارد. در این بخش،  سوال و شماره TPO موردنظر خود را در بخش مشخص شده آپلود کنید.
  • سپس برای ارسال فایل پاسخ جهت تصحیح از، ووچر خریدداری شده استفاده کنید.