منوهای نصب در پنل مدیریت

خدمات تصحیح و ارتقا رایتینگ و اسپیکینگ - انتخاب سوال

مرحله 1

خرید ووچر مربوطه

مرحله 2

انتخاب سوال

مرحله 3

پاسخ، آپلود و ارسال جواب

مرحله 4

بررسی فایل پاسخ

مرحله 5

دریافت فایل پاسخ در پنل کاربری