توجه!! برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

برای داشت فضای بزرگتر هنگام مطالعه و پاسخ آزمون از کلید مربعی شکل با علامت > کنار پنل سمت چپ استفاده کنید تا منو کناری حذف و صفحه بزرگتر شود. با کلیک مجدد بر روی آن منو کناری مجددا ظاهر می شود.

برنامه درسی دوره

WEEK 1
--Writing
1.1 – Information on the Writing Section of TOEFL iBT رایگان 00:00:00
1.2 – Overview of TOEFL iBT Writing Task1 رایگان 00:00:00
1.3 – Note-taking Strategy-Reading رایگان 00:00:00
1.4 – Note-taking Strategy- Listening رایگان 00:00:00
1.5 – How to Write an Introduction in Task1 رایگان 00:00:00
1.6 – Writing the body paragraphs رایگان 00:00:00
1.7 – Paraphrasing رایگان 00:00:00
1.8 – Sample Response رایگان 00:00:00
1.10- WEEK 1- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
1.1- Pre-Video Present Simple and Present Coninuous 00:00:00
1.2- Grammar Exercise1 00:00:00
1.3- Grammar Exercise 1 Post Video 00:05:00
1.4- Grammar Exercise 2 00:00:00
1.5- Grammar Exercise 3 00:00:00
1.6- Grammar Exercise 4 00:00:00
WEEK 2
--Writing
2.1 – Introduction to Week2 00:00:00
2.2 – Reading-Note-taking 00:00:00
2.3 – Listening-Note-taking 00:00:00
2.4 – Writing the Introduction 00:00:00
2.5 – Writing the Body paragraphs 00:00:00
2.6 – Writing the Conclusion 00:00:00
2.7 – Analysis of sample student response1 00:00:00
2.8 – Analysis of sample student response2 00:00:00
2.10 – WEEK 2- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
2-1- Pre-Video Past Simple and Past Continuous 00:05:00
2-2- Explanation Past Simple and Past Continuous 00:00:00
2-3- Grammar Exercise1 00:00:00
2-4- Grammar Exercise 1 Post-Video 00:07:00
2-5- Grammar Exercise2 00:00:00
2-6- Grammar Exercise3 00:00:00
2-7- Grammar Exercise4 00:00:00
WEEK 3
--Writing
3.1 – Understanding Paragraph Structure 00:38:00
3.2 – Introduction to Writing Task 2 00:12:00
3.3 – How to Write the Introduction 00:08:00
3.4 – How to Write Body Paragraphs 00:13:00
3.5 – How to Write the Conclusion 00:05:00
3.6 – Useful phrases 00:04:00
3.8 – WEEK 3- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
دوره محدود
36 دانشجو ثبت نام کرده

ساعات تماس

کارشناس دپارتمان زبان انگلیسی شنبه تا چهارشنبه از ساعت هشت صبح الی چهار عصر و پنجشنبه ها تا ساعت 13 غیر از تعطیلات رسمی پاسخگوی تماسهای شما می باشد. در صورت نیاز می توانید پیام های خود را به info@ibtil.org ارسال نمایید.

ساعت 12 الی 13:30 وقت نماز و نهار می باشد.

کارشناس دپارتمان : محمدرضا جهانشیری

ارتباط با ما

خیابان وصال – کوچه فردانش – پلاک 3 – دانشگاه علم و فرهنگ – دپارتمان زبان دکتر برزآبادی- پلاک 3

ایمیل: info@ibtil.org

تلفن تماس: 91300614-021