برای شرکت در این دوره می بایست در سایت لاگین کرده باشید  →   |

تمرین GRE براساس آزمون GRE شبیه سازی شده است. دسترسی به جلسات یک و دو هر قسمت به صورت رایگان می باشد.

 

دسترسی به سایر بخش ها برای شرکت کنندگان دوره هوشمند تعاملی جی آر ای می باشد.

 

برای دسترسی تمامی آزمون ها دکمه شروع دوره (برای بار اول) و یا ادامه دوره را بزنید.

 

به مرور به آزمون های این بخش اضافه می گردد.

برنامه درسی دوره

Verbal Reasoning Tests
VR-Test1 رایگان 00:00:00
VR-Test2 رایگان 00:00:00
VR-Test3 رایگان 00:00:00
VR-Test4 رایگان 00:00:00
VR-Test5 رایگان 00:00:00
Mathematics Test
M-Test1 رایگان 00:30:00
M-Test2 رایگان 00:00:00
M-Test3 رایگان 00:00:00
M-Test4 رایگان 00:00:00
شرکت در دوره
  • رایگان
  • منقضی شده
761 دانشجو ثبت نام کرد