بسته های آموزشی به گونه ای تدوین شده اند که زبان آموز می تواند حتی بدون حضور در کلاس حضوری یا آنلاین، مطالب درسی را مطالعه و تمرین نماید.

در دوره ریاضی GRE مطالب درسی حاوی مشخصات زیر هستند:

  • دوره 10 هفته می باشد.
  • مطالب برای GRE بخش ریاضی در هر هفته بصورت تفکیک مهارتی ( Arithmetic- Data Analysis Geometry- Algebra ) جداگانه ارائه می شود.
  • به محض ثبت نام برای هردوره ، محتوی درسی و امکانات این سامانه برای شما فعال می شود و می توانید از آن استفاده کنید.
  • در هر بخش مفاهیم هر مهارت درسی از طریق آموزش های ویدئویی که در سامانه قرار گرفته ارائه می شود و تمریناتی متناسب با آموزش و منطبق با سواالات دوره طراحی شده است که می توانید انجام دهید.
  • در پایان هریک از تمرینات علاوه بر پاسخ متنی، ویدئو پاسخ تشریحی نیز برای درک مطلب بهتر قرار گرفته است.
  • پس از خرید دوره برای دسترسی کامل به دوره دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب  و جلسات بزنید.

چنانچه در پایان دوره هر بسته آموزشی نیاز به تمدید بسته داشته باشید، مدت تمدید ها یک ماهه است و هزینه تمدید یکماهه 300000 تومان می باشد.

 

برای مشاهده سرفصل ها بر روی لیست پایین کلیک کنید.

 

بسته یک ماهه 600،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته یک ماه می باشد.
بسته دو ماهه 800،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته دو ماه می باشد.
بسته سه ماهه 900،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته سه ماه می باشد.

برنامه درسی دوره

Session 1
1-1 : GRE Arithmetic-Part1 رایگان 01:05:00
1-2 : Arithmetic Exercise 1 00:00:00
1-3 :Video Answer: Exercise 1 رایگان 00:16:00
1-4 :Activity 1 رایگان 00:00:00
1-5 :Activity 2 رایگان 00:20:00
1-6 :GRE Arithmetic-Part2 رایگان 00:00:00
1-7: Arithmetic Exercise 2 00:00:00
1-8 :Video Answer: Exercise 2 رایگان 00:21:00
1-9: Arithmetic Activity 3 00:00:00
1-10: GRE Arithmetic-Part3 رایگان 00:22:00
1-11: Arithmetic Exercise 3 00:00:00
1-12: Video Answer: Exercise 3 رایگان 00:00:00
1-13: Arithmetic Activity 4 00:00:00
Session 2
2-0 – review(1) 00:00:00
2-0 – review(2) 00:00:00
2-1 : GRE Arithmetic – part1 00:22:00
2-2 – Arithmetic Exercise1 00:00:00
2-3 – Video Answer:Arithmetic Exercise1 00:15:00
2-4 – Arithmetic Exercise2 00:00:00
2-5 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:12:00
2-6 : GRE Arithmetic – part2 00:10:00
2-7 – Arithmetic Exercise3 00:00:00
2-8 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 00:06:00
2-9 : GRE Arithmetic – part3 00:14:00
2-10 – Arithmetic Exercise4 00:00:00
2-11 – Video Answer:Arithmetic Exercise4 00:09:00
2-12 : GRE Arithmetic – part4 00:14:00
2-13 – Arithmetic Exercise5 00:00:00
2-14 – Video Answer:Arithmetic Exercise5 00:08:00
2-15 : GRE Arithmetic – part5 00:05:00
Session 3
3-0 – review(1) 00:00:00
3-0 – review(2) 00:00:00
3-1 : GRE Arithmetic – part1 00:50:00
3-2 – Arithmetic Exercise1:Linear Equations 00:00:00
3-3 : GRE Arithmetic – part2 00:25:00
3-4 – Arithmetic Exercise2:LINE – POINT – DISTANCE 00:00:00
3-5 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:08:00
3-6 : GRE Arithmetic – part3 00:17:00
3-7 – Arithmetic Exercise3:INEQUALITIES 00:00:00
3-8 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 00:00:00
3-9 : GRE Arithmetic – part4 00:24:00
3-10 – Arithmetic Exercise4:System Of Equation 00:00:00
3-11 – Video Answer:Arithmetic Exercise4 00:29:00
Session 4
4-1 – review of arithmatic(1) 00:00:00
4-2 – Review of arithmatic(2) 00:00:00
4-3 – Review of algebra till know 00:00:00
4-4 – GRE Arithmetic – part1 01:04:00
4-5 – GRE Arithmetic – part2 00:25:00
4-6 – Arithmetic Exercise:Multiplying and Factoring 00:00:00
4-7 – Video Answer:Arithmetic Exercise 00:09:00
4-8 – Arithmetic Exercise:Quadratic 00:00:00
4-9 – Video Answer:Arithmetic Exercise 00:16:00
4-10 : GRE Arithmetic – part3 00:00:00
4-11 – Arithmetic Exercise:Function 00:00:00
Session 5
5-1 – GRE Arithmetic:line, angle 00:45:00
5-2 – Arithmetic Exercise:question set 1 00:00:00
5-3 – Arithmetic Exercise:question set 2 00:00:00
5-4 – Video Answer:question set 2 00:17:00
5-5 – GRE Arithmetic:Triangle 01:00:00
5-6 – Arithmetic Exercise:question set 3 00:00:00
5-7 – Video Answer:question set 3 00:20:00
5-8 – GRE Arithmetic:quadrilaterals 00:14:00
5-9 – Arithmetic Exercise:question set 4 00:00:00
5-10 – Video Answer:question set 4 00:07:00
Session 6
6-0 -Review 1 00:00:00
6-1- GRE Arithmetic:Quadrilaterals 00:17:00
6-2 – Arithmetic Exercise1 00:00:00
6-3 – Video Answer:Arithmetic Exercise1 00:09:00
6-4 – GRE Arithmetic: Circle 00:17:00
6-5 – Arithmetic Exercise2 00:00:00
6-6 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:10:00
6-7 – GRE Arithmetic:Volumes 00:14:00
6-8 – Arithmetic Exercise3 00:00:00
6-9 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 00:14:00
Session 7
7-0 -Review 1 00:00:00
7-1 – GRE Arithmetic:part1 00:34:00
7-2-Example – 5 sets 00:29:00
7-3 – Arithmetic Exercise1 00:00:00
7-4 – GRE Arithmetic:part2 00:28:00
7-5 – Arithmetic Exercise2 00:00:00
7-6 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:00:00
Session 8
8-1 : GRE Arithmetic-Part1 00:16:00
8-2: Arithmetic Exercise 1 00:00:00
8-3 – Video Answer:Arithmetic Exercise1 00:10:00
8-4 : GRE Arithmetic – part2 00:00:00
8-5: Arithmetic Exercise 2 00:00:00
8-6 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:00:00
8-7 : GRE Arithmetic – part3 00:26:00
8-8 : GRE Arithmetic – part4 00:22:00
8-9: Arithmetic Exercise 3 00:00:00
8-10 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 00:18:00
8-11: Arithmetic Exercise 4 – Graph Review 00:00:00
Session 9
9-1: GRE Arithmetic-Section 1 01:00:00
9-2: GRE Arithmetic-Section 2 00:37:00
Session 10
10-1: GRE Arithmetic-Section 1 00:00:00
10-2: GRE Arithmetic-Section 2 00:00:00
شرکت در دوره
312 دانشجو ثبت نام کرد