• هر دوره 10 هفته می باشد.
  • مطالب برای تافل ویژه در هر هفته بصورت تفکیک مهارتی ( Writing – Reading- speaking- Listening ) و بخش های جداگانه ( Vocabulary – Grammar )ارائه می شود.
  • به محض ثبت نام برای هردوره ، محتوی درسی و امکانات این سامانه برای شما فعال می شود و می توانید از آن استفاده کنید.
  • در هر بخش مفاهیم هر مهارت درسی از طریق آموزش های ویدئویی که در سامانه قرار گرفته ارائه می شود و تمریناتی متناسب با آموزش و منطبق با سوالات دوره طراحی شده است که می توانید انجام دهید.
  • در پایان هریک از تمرینات علاوه بر پاسخ متنی، ویدئو پاسخ تشریحی نیز برای درک مطلب بهتر قرار گرفته است.
  • پس از خرید دوره برای دسترسی کامل به دوره دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب  و جلسات بزنید.

چنانچه در پایان دوره هر بسته آموزشی نیاز به تمدید بسته داشته باشید، مدت تمدید ها یک ماهه است و هزینه تمدید یک‌ماهه ۳۰۰۰۰۰ تومان می باشد.

 

دوره تافل ویژه مناسب چه کسانی است؟

این دوره برای کسانی مناسب است که از نظر زمانی در مضیقه هستند و می خواهند هر چه سریع تر خود را برای یک نمره خوب در TOEFL iBT آماده کنند.
هدف دوره بالا بردن نمره داوطلب از 65 به 100 در سه ماه

اگر دانشجویی بخواهد در مدت زمان نسبتا کم و به صورت خودآموز به آمادگی لازم برای کسب نمره 100 برسد می تواند از بسته تافل ویژه استفاده کند.این دوره 10 درس و هر درس علاوه بر چهار مهارت اصلی

  • Listening
  • Speaking
  • Reading
  • Writing

 

شامل دروس واژگان و دستور زبان نیز برای تقویت بیشتر دانشجویان می باشد.

البته چون این دوره از دوره های معمولی فشرده تر است، دانشجوی این دوره باید از وقت کافی برای تمرین لازم در منزل برخوردار باشد تا بتواند به نتیجه دلخواه برسد.

 

برای مشاهده سرفصل ها بر روی لیست پایین کلیک کنید.

 

بسته یک ماهه 900،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته یک ماه می باشد.
بسته دو ماهه 1،100،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته دو ماه می باشد.
بسته سه ماهه 1،300،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته سه ماه می باشد.

برنامه درسی دوره

Session 1
--Reading
0.0 – Stated Information Questions رایگان 00:00:00
1.1 – Pre-Video Exercise1- Mini_test 1 رایگان 00:03:00
1.1 – Exercise1- Mini_test1 رایگان 00:00:00
1.2 – Pre-Video Exercise2- Mini_test 2 رایگان 00:00:00
1.2 – Exercise2- Mini_test2 رایگان 00:00:00
1.3 -Pre-Video Exercise3- Mini_test 3 رایگان 00:00:00
1.3 – Exercise3- Mini_test3 رایگان 00:00:00
1.4 – Pre-Video Exercise4- Mini_test 4 رایگان 00:00:00
1.4 – Exercise4- Mini_test4 رایگان 00:00:00
1.5 -Pre-Video Exercise5- Mini_test 5 رایگان 00:00:00
1.5 – Exercise5- Mini_test5 رایگان 00:00:00
--Writing
1.1 – Information on the Writing Section of TOEFL iBT رایگان 00:00:00
1.2 – Overview of TOEFL iBT Writing Task1 رایگان 00:00:00
1.3 – Note-taking Strategy-Reading رایگان 00:00:00
1.4 – Note-taking Strategy- Listening رایگان 00:00:00
1.5 – How to Write an Introduction in Task1 رایگان 00:00:00
1.6 – Writing the body paragraphs رایگان 00:00:00
1.7 – Paraphrasing رایگان 00:00:00
1.8 – Sample Response رایگان 00:00:00
--Listening
1.1 -Introduction. رایگان 00:00:00
1.2 – Problems & Note Taking. رایگان 00:00:00
1.3 – Main Idea Question رایگان 00:00:00
1-4-.MainIdeaPracticeWithConversation رایگان 00:00:00
1.5 – Main Idea Practice With Lecture. رایگان 00:00:00
1.6 – Practice with TPO رایگان 00:00:00
--New update
1.1_Introduction رایگان 00:00:00
1.2_Required_Skills رایگان 00:00:00
1.3_Main_Idea_Questions رایگان 00:00:00
1.4_Conversation_Practice رایگان 00:00:00
1.5_Lecture_Practice رایگان 00:00:00
--Speaking
1.1 – Introduction To Speaking. رایگان 00:00:00
1.2 – Features Raters Listen For. رایگان 00:00:00
1.3 – Introduction to Task1. رایگان 00:00:00
1.4 – Giving Good Thesis Statements & Reasons. رایگان 00:00:00
1.5 – More Samples. رایگان 00:17:00
1.6 – Tools To Use. رایگان 00:00:00
--New update
1.1-IntroductiontoSpeaking رایگان 00:00:00
GradingCriteria-1.2 رایگان 00:00:00
1.3_Task_1_Independent رایگان 00:00:00
1.4_How_to_prepare_a_response رایگان 00:00:00
1.5_Sample_Practice رایگان 00:00:00
1.6_How_to_improve رایگان 00:00:00
--Grammar
1.1 – Countable Nouns رایگان 00:00:00
1.2 – Uncountable Nouns رایگان 00:00:00
1.3 – Compound Nouns رایگان 00:00:00
1.4 – Grammar Exercise A رایگان 00:00:00
1.5 – Grammar Exercise B رایگان 00:00:00
1.6 – Grammar Exercise C رایگان 00:00:00
1.7 – Grammar Exercise D رایگان 00:00:00
1.8 – Determiners 1 رایگان 00:00:00
1.9 – Determiners 2 رایگان 00:00:00
1.10 – Determiners 3 رایگان 00:00:00
1.11 – Grammar Exercise A رایگان 00:00:00
1.12 – Grammar Exercise B رایگان 00:00:00
1.13 – Grammar Exercise C رایگان 00:00:00
1.14 – Grammar Exercise D رایگان 00:00:00
--Vocabulary
1.1 – Word List رایگان 00:00:00
1.2 – Vocabulary Exercise 1 رایگان 00:00:00
1.3 – Guessing Pronunciation Pre-Video رایگان 00:00:00
1.4 – Vocabulary Exercise2- Guessing Practice رایگان 00:00:00
1.5 – Vocabulary Exercise 3 رایگان 00:00:00
1.6 – Latin Root 1 Pre-Video رایگان 00:00:00
1.7 – Vocabulary Exercise 4 رایگان 00:00:00
1.8 – Latin Root 2 Pre-Video رایگان 00:00:00
1.9 – Vocabulary Exercise 5 رایگان 00:00:00
1.10 – Latin Root 3 Pre-Video رایگان 00:00:00
1.11 – Vocabulary Exercise 6 رایگان 00:00:00
Session 2
--Reading
2.1 – Unstated IQ Pre-Video 00:04:00
2.2 – Unstated IQ Pre-Video 00:05:00
2.3 – Mini-Test 1 Pre-Video 00:02:00
2.4 – Mini-test 1 00:00:00
2.5 – Mini-Test1 Post-Video 00:04:00
2.6 – Mini-test 2 Pre-Video 00:02:00
2.7 – Mini-test 2 00:00:00
2.8 – Mini-test2 Post-Video 00:05:00
2.9 – Mini-test 3 Pre-Video 00:02:00
2.10 – Mini-test 3 00:00:00
2.11 – Mini-test 3 Post-Video 00:04:00
2.12 – Mini-test 4 Pre-Video 00:04:00
2.13 – Mini-test 4 00:00:00
2.14 – Mini-test 4 Post-Video 00:01:00
2.15 – Mini-test 5 Pre-Video 00:02:00
2.16 – Mini-test 5 00:00:00
2.17 – Mini-test 5 Post-Video 00:04:00
--Writing
2.1 – Introduction to Week2 00:00:00
2.2 – Reading-Note-taking 00:00:00
2.3 – Listening-Note-taking 00:00:00
2.4 – Writing the Introduction 00:00:00
2.5 – Writing the Body paragraphs 00:00:00
2.6 – Writing the Conclusion 00:00:00
2.7 – Analysis of sample student response1 00:00:00
2.8 – Analysis of sample student response2 00:00:00
--Listening
2.1 – Detail Question 00:00:00
2.2.1 – Detail Practice With Conversation – Intro 00:00:00
2.2.2 – Listening Exercise 00:00:00
2.2.3 – Detail Practice With Conversation – analysis 00:00:00
2.3.1 – Listening Exercise 00:00:00
2.3.2 – Detail Practice With Lecture – analysis 00:00:00
2.4.1 -Listening Exercise 00:00:00
2.4.2 – Practice with TPO 00:00:00
--New update
2.1_Detail_questions 00:00:00
2.2.1_Exercise_Instructions 00:00:00
2.2.3.ConversationPracticeAnalysis 00:00:00
2.3.2_Lecture_Practice_Analysis 00:00:00
2.4.2_TPO_Practice_Analysis 00:00:00
--Speaking
2.1 – Introduction to Task 1 – Next Types 00:00:00
2.2 – Giving Good Explanations 00:00:00
2.3 – More Samples 00:00:00
--New update
2.1_Other_Types_of_Task_1_Questions 00:00:00
2.2Type3GoodIdea 00:00:00
2.3_Task_1_Practice 00:00:00
--Grammar
2.1 – Present Simple 00:00:00
2.2 – Present Progressive 00:00:00
2.3 – Grammar Exercise A 00:00:00
2.4 – Past Simple 00:00:00
2.5 – Past Progressive 00:00:00
2.6 – Used to and Would 00:00:00
2.7 – Past Perfect Simple 00:00:00
2.8 – Past Perfect Progressive 00:00:00
2.9.1 – Grammar Exercise B 00:00:00
2.10 – Present Perfect Simple 00:00:00
2.11 – Present Perfect Progressive 00:00:00
2.12.1 – Grammar Exercise D 00:00:00
2.13 – Future Simple 00:00:00
2.14 – Future Progressive 00:00:00
2.15 – Future Perfect Simple 00:00:00
2.16 – Future Perfect Progressive 00:00:00
2.17.1 – Grammar Exercise F 00:00:00
2.18 – Grammar Revision Exercise 00:00:00
--Vocabulary
2.1 – Word List 00:06:00
2.2- Vocabulary Exercise 1 00:00:00
2.3 – Guessing Pronunciation Pre-Video 00:06:00
2.4 – Guessing Practice Exercise 2 00:00:00
2.5 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
2.6 – Latin Root 1 Pre-Video 00:03:00
2.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
2.8 – Latin Roots 2 Pre-Video 00:02:00
2.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
2.10 – Latin Roots 3= ce-cede-ceed 00:03:00
2.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
2.12- Review Vocabulary Exercise 00:00:00
Session 3
--Reading
3.1 – Skill 3 Sentence Simplification Questions 00:00:00
3.2 – Mini_Test 1 Pre_Video 00:03:00
3.3 – Reading Mini-Test1 00:00:00
3.4 – Mini-Test 1 Expalantion Post-Video 00:06:00
3.5 – Mini_Test 2 Pre_Video 00:00:00
3.6 – Reading Mini-Test 2 00:00:00
3.7 – Mini-Test 2 Post-Video 00:03:00
3.8 – Mini-Test 3 Pre-Video 00:02:00
3.9 – Reading Mini-Test3 00:00:00
3.10 – Mini-Test 3 Post-Video 00:04:00
3.11 – Mini-Test 4 Pre-Video 00:01:00
3.12 – Reading Mini-Test4 00:00:00
3.13 – Mini-Test 4 Post-Video 00:03:00
3.14 – Mini-Test 5 Pre-Video 00:02:00
3.15 – Reading Mini-Test 5 00:00:00
3.16 – Mini-Test 5 Post-Video 00:04:00
-- Writing Old Format
3.1 – Understanding Paragraph Structure. 00:38:00
3.2 – Introduction to Writing Task 2 00:12:00
3.3 – How to Write the Introduction 00:08:00
3.4 – How to Write Body Paragraphs 00:13:00
3.5 – How to Write the Conclusion 00:05:00
3.6 – Useful phrases 00:04:00
--Writing New Format
3-1-Introduction to New Task2 00:00:00
3-2-Guidelines for New task 2 Organization and Templates 00:00:00
3-3-Guidelines for New Task2 Vocabulary and Grammar 00:00:00
3-4-New Task2 Based on Template 1 00:00:00
--Listening
3.1 – Function Question 00:20:00
3.2 – Function Practice With Lecture 00:00:00
3.3 – Practice (Conversation) 00:00:00
3.4.1 – Test (Lecture) 00:00:00
3.4.2 – Video Answer: Test (Lecture) 00:00:00
--New update
3.1_Function_Questions 00:00:00
3.2_Lecture_Practice 00:00:00
3.3_Conversation_Practice 00:00:00
3.4_Test_Analysis 00:00:00
--Speaking
3.1 – Introduction to Task 2 – Type 1 00:28:00
3.2.1 – More Samples 00:00:00
3.2.2 – More Samples 00:12:00
3.2.3 – More Samples 00:10:00
3.2.4 – More Samples 00:12:00
--New update
3.1_Introduction_to_Task_2 00:00:00
3.2.1_More_Practice 00:00:00
3.2.2_More_Practice 00:00:00
3.2.3_More_Practice 00:00:00
3.2.4_More_Practice 00:00:00
--Grammar
3.1 – Active and passive sentences 00:06:00
3.2 – Formation of Passive Voice 00:03:00
3.3 – Verb Forms in the Passive Voice 00:19:00
3.4 – Uses of the Passive Voice 00:11:00
3.5 – More about Passive Voice 00:00:00
3.6.1- Grammar Exercise A 00:00:00
3.6.2- Grammar Exercise B 00:00:00
3.6.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
3.7 – Causative Form 00:02:00
3.8 – Verb Forms in the Causative Form 00:25:00
3.9.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
3.9.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
3.9.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
3.10 – Practice with Word Forms 00:00:00
--Vocabulary
3.1 – Word List Video 00:00:00
3.2 – Vocabulary Exercise 1 00:00:00
3.3 – Guessing Work Pre-Video 00:04:00
3.4 – Guessing Work Vocabulary Exercise 2 00:00:00
3.5 – Vocaulary Exercise 3 00:00:00
3.6 – Latin Root 1 Scri-scrib Video 00:00:00
3.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
3.8 – Latin Root 2 spect Video 00:00:00
3.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
3.10 – Latin Root mit Video 00:00:00
3.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
3.12 – Review Exercise 00:00:00
Session 4
--Reading
4.1 – Purpose Questions 00:08:00
4.2 – Mini-Test 1 Pre-Video 00:02:00
4.3 – Reading Mini-Test 1 00:00:00
4.4 – Mini-Test 1 Post-Video 00:04:00
4.5 – Mini-Test 2 Pre-Video 00:02:00
4.6 – Reading Mini-Test 2 00:00:00
4.7 – Mini-Test 2 Post-Video 00:03:00
4.8 – Mini-Test 3 Pre-Video 00:00:00
4.9 – Reading Mini-Test 3 00:00:00
4.10 – Mini-Test 3 Post-Video 00:04:00
4.11 – Mini-Test 4 Pre-Video 00:01:00
4.12 – Reading Mini-Test 4 00:00:00
4.13 – Mini-Test 4 Post-Video 00:02:00
4.14 – Mini-Test 5 Pre-Video 00:01:00
4.15 – Reading Mini-Test 5 00:00:00
4.16 – Mini-Test 5 Post-Video 00:02:00
-- Writing Old Format
4.1 – Preference Questions 00:04:00
4.2 – Brainstorming – Prefer to Work for a Small Company 00:07:00
4.3 – Introduction for Work for a Small Company 00:08:00
4.4 – Body Paragraphs Work for a Small Company 00:15:00
4.5 – Conclusion Work for a Small Company 00:03:00
4.6 – Brainstorming- Prefer to Work for a Large Company 00:04:00
4.7 – Introduction for Work for a Large Company 00:04:00
4.8 – Body Paragraphs Work for a Large Company 00:12:00
4.9 – Conclusion Work for a Large Company 00:03:00
--Writing New Format
4-1-How To Use Template1 (Support) 00:00:00
4-2- Template1 – Based Essay Analysis1 00:00:00
4-3- Template1 – Based Essay Analysis2 00:00:00
--Listening
4.1 – Attitude Question 00:17:00
4.2 – Attitude Practice (Conversation) 00:00:00
4.3 – Practice with TPO (Lecture) 00:00:00
4.3 – Video Answer: Practice with TPO (Lecture) 00:24:00
4.4 – Test With TPO (Conversation) 00:00:00
4.4 – Video Answer: Test With TPO 00:00:00
--New update
4.1_Attitude_question 00:00:00
4.2_Conversation_Practice 00:00:00
4.3_Lecture_Practice 00:00:00
4.4_Test_with_TPO_Conversation 00:00:00
--Speaking
4.1 – Introduction to Task 2 – Type 2 00:07:00
4.2.1 – More Samples 00:15:00
4.2.2 – More Samples 00:10:00
4.2.3 – More Samples 00:12:00
4.2.4 – More Samples 00:13:00
--New update
4.1_Letter_and_templates 00:00:00
4.2_Practice 00:00:00
4.2.2_Practice 00:00:00
4.2.3_Practice 00:00:00
4.2.4_Practice 00:00:00
--Grammar
4.1 – Introduction to Infinitives 00:00:00
4.2 – Uses of Full Infinitive 00:25:00
4.3 – Uses of Bare Infinitive 00:05:00
4.4 – Uses of Perfect Infinitive 00:05:00
4.5.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
4.5.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
4.5.3 – Grammar Exercise C – Practice with word Forms 00:00:00
4.6 – Introduction to Gerunds 00:02:00
4.7 – Uses of Gerund 00:23:00
4.8 – Infinitive or Gerund with no Difference in Meaning 00:07:00
4.9 – Infinitive or Gerund with Different Meanings 00:15:00
4.10.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
4.10.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
4.10.3 – Grammar Exercise C – Practice with word Forms 00:00:00
4.11.1 – Review of Gerunds and Infinitives – Grammar Exercise A 00:00:00
4.11.2 – Review of Gerunds and Infinitives- Grammar Exercise B 00:00:00
4.11.3 – Review of Gerunds and Infinitives- Grammar Exercise C 00:00:00
--Vocabulary
4.1 – Word List Video 00:05:00
4.2 – Vocabulary Exercise1 00:00:00
4.3 – Pronunciation Work Video 00:02:00
4.4 – Guessing Work – Vocabulary Exercise2 00:00:00
4.5 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
4.6 – Latin Root 1= Press Video 00:04:00
4.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
4.8 – Latin Root 2=Cap Video 00:03:00
4.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
4.10 – Latin Root 3=Cid Video 00:03:00
4.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
4.12 – Review 00:00:00
Session 5
--Reading
5.0 – Inference Questions 00:09:00
5.1 – Mini-Test 1 Pre-Video 00:02:00
5.2 – Reading Mini- test 1 00:00:00
5.3 – Mini-Test 1 Post-Video 00:07:00
5.4 – Mini_Test 2 Pre-Video 00:02:00
5.5 – Reading Mini-Test2 00:00:00
5.6 – Mini_Test 2 Post-Video 00:03:00
5.7 – Mini-Test 3 Pre-Video 00:01:00
5.8 – Reading Mini_Test 3 00:00:00
5.9 – Mini-Test 3 Post-Video 00:03:00
5.10 – Reading Mini-Test 4 00:00:00
5.11 – Mini-Test 4 Post-Video 00:03:00
5.12 – Mini_Test 5 Pre-Video 00:03:00
5.13 – Reading Mini-Test 5 00:00:00
5.14 – Mini_Test 5 Post-Video 00:04:00
-- Writing Old Format
5.1 – Multiple Choice Questions 00:03:00
5.2 – Brainstorming Technological 00:05:00
5.3 – Introduction for Technological Advances 00:04:00
5.4 – Body Paragraphs Technological 00:16:00
5.5 – Conclusion for Technological 00:02:00
--Writing New Format
5-1-New Task2 Based onTemplate-2 00:00:00
5-2-A Brief Reference To The Opposite Side 00:00:00
5-3-Use of Hypothetical Example 00:00:00
--Listening
5.1 – Organization Question 00:22:00
5.2 – Organization Practice (Lecture) 00:00:00
5.2 – Video Answer: Organization Practice (Lecture) 00:00:00
5.3 – Practice with TPO (Lecture) 00:00:00
5.3 -Video Answer: Practice with TPO (Lecture) 00:20:00
5.4 – Test With TPO (Conversation) 00:00:00
--New update
5.1_Organization_questions 00:00:00
5.2_LecturePractice 00:00:00
5.3_LecturePractice 00:00:00
--Speaking
5.1 – Introduction to Task 3 00:18:00
5.2 – Sample 00:26:00
5.3.1 – More Samples 00:15:00
5.3.2 – More Samples 00:14:00
5.3.3 – More Samples 00:18:00
5.3.4 – More Samples 00:17:00
--New update
5.1_Introduction_to_Task_3 00:00:00
Sample-5.2 00:00:00
5.3.1_Practice 00:00:00
5.3.2_Practice 00:00:00
5.3.3_Practice 00:00:00
5.3.4_Practice 00:00:00
--Grammar
5.1 – Adjectives 00:20:00
5.2 – Adverbs 00:28:00
5.3 – Comparisons 00:17:00
5.4 – Types of Comparisons 00:10:00
5.5 – Extra points- So – Such – Enough – Too 00:12:00
5.5.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
5.5.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
5.5.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
5.5.4 – Grammar Exercise D 00:00:00
5.5.5 – Grammar Exercise E 00:00:00
5.5.6 – Grammar Exercise F 00:00:00
5.5.7 – Grammar Exercise G – Practice with word Forms 00:00:00
--Vocabulary
5.1 – Vocabulary Exercise1 00:00:00
5.2 – Vocabulary Exercise2 00:00:00
5.3 – Vocabulary Exercise3 00:00:00
5.4 – Vocabulary Exercise4 00:00:00
5.5 – Vocabulary Exercise5 00:00:00
5.6 – Vocabulary Exercise6 00:00:00
5.7 – Vocabulary Exercise7 00:00:00
Session 6
--Reading
6.0 – Text Insertion Questions 00:07:00
6.1 – Reading Mini-Test 1 00:00:00
6.2 – Mini-Test 1 Post-Video 00:03:00
6.3 -Reading Mini-Test 2 00:00:00
6.4 – Mini-Test 2 Post-Video 00:04:00
6.5 – Reading Mini-Test 3 00:00:00
6.6 – Mini_Test 3 Post-Video 00:03:00
6.7 – Reading Mini-Test 4 00:00:00
6.8 – Mini_Test 4 Post-Video 00:04:00
6.9 – Reading Mini-Test 5 00:00:00
6.10 – Mini_Test 5 Post-Video 00:05:00
-- Writing Old Format
6.1 – A Sample Agree- Disagree Question 00:01:00
6.2 – Brainstorming for Agree 00:04:00
6.3 – Introduction for Agree 00:06:00
6.4 – Body Paragraphs for Agree 00:18:00
6.5 – Conclusion for Agree 00:02:00
6.6 – Brainstorming for Disagree 00:05:00
6.7 – Introduction for Disagree 00:02:00
6.8 – Body Paragraphs for Disagree 00:10:00
6.9 – Conclusion for Disagree 00:03:00
--Writing New Format
6-1-NewTask2 Based onTemplate 00:00:00
6-2-Avoid Using Claim After Claimas Support 00:00:00
6-3-Use Equal Support For Your Reasons 00:00:00
6-4-An Important Reminder 00:00:00
--Listening
6.1 – Inference Question 00:11:00
6.2 – Inference Practice (Conversation) 00:00:00
6.2 – Video Answer: Inference Practice (Conversation) 00:18:00
6.3 – Practice with TPO (Lecture) 6 روز, 22 ساعت
6.3 – Video Answer: Practice with TPO (Lecture) 00:17:00
6.4 – Test With TPO (Conversation) 00:00:00
--New update
6.1_Inference_questions 00:00:00
6.2_PracticewithConversation 00:00:00
6.3_Practice_with_Lecture 00:00:00
--Speaking
6.1 – Review & Develop Q1 00:21:00
6.2 – Review & Develop Q2 00:19:00
6.3 – Review & Develop Q3 00:20:00
--New update
6.1_Review_Task_1 00:00:00
6.2_Task_2_Review 00:00:00
6.3_Task_3_Review 00:00:00
--Grammar
6.1 – Introduction to Clauses 00:06:00
6.2 – Adverb Clauses of Time 00:12:00
6.3 – Grammar Exercise A 00:00:00
6.4 – Adverb Clauses of Concession 00:11:00
6.5 – Adverb Clauses of Reason 00:05:00
6.6 – Adverb Clauses of Purpose 00:11:00
6.7 – Adverb Clauses of Result 00:08:00
6.8.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
6.8.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
6.9 – Reduction of Adverb Clauses 00:24:00
6.9.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
6.9.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
6.9.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
6.10.1 – Grammar Exercise A-Practice with word Forms 00:00:00
6.10.2 – Grammar Exercise B- Practice with word Forms 00:00:00
--Vocabulary
6.1 – Word List 00:05:00
6.2 – Vocabulary Exercise 1 00:00:00
6.3 – Pronunciation Work 00:02:00
6.4 -Vocabulary Exercise 2 – Guessing Work 00:00:00
6.5 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
6.6 – Latin Root 1=ject 00:03:00
6.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
6.8 – Latin Root 2+ven, vene, vent 00:03:00
6.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
6.10 – latin Root 3= viv,vit 00:03:00
6.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
6.12 – Review Vocabulary Exercise 00:00:00
Session 7
--Reading
7.0 – Authors Purpose 00:06:00
7.1- Reading Mini-Test 1 00:00:00
7.2- Mini_Test 1 Post Video 00:04:00
7.3- Reading Mini-Test 2 00:00:00
7.4- Mini_Test 2 Post-Video 00:05:00
7.5- Reading Mini-Test 3 00:00:00
7.6-Mini-Test 3 post video 00:07:00
7.7- Reading Mini-Test 4 00:00:00
7.8- Mini_Test 4 Post-Video 00:05:00
7.9- Reading Mini-Test 5 00:00:00
7.10- Mini_Test 5 Post-Video 00:04:00
-- Writing Old Format
7.1 – How to Generate Ideas for TOEFL Essays 00:18:00
7.2 – How to Create specific examples for TOEFL Essays 00:09:00
--Writing New Format
7-1-Introdcution To Template-3 00:00:00
7-2-Template-3 Based Sample Essay 00:00:00
7-3-Review of Templates1 and 2 and 3 00:00:00
--Listening
7.1 – Content Question 00:10:00
7.2 – Content Practice (Lecture) 00:00:00
7.3 – Practice with TPO (Lecture) 00:00:00
7.4 – Test With TPO (Lecture) 00:00:00
--New update
7.1_Connecting_Content_questions 00:00:00
7.2_Practice_with_Lecture 00:00:00
--Speaking
7.1 – Introduction to Task 4 00:11:00
7.2 – Sample 00:13:00
7.3.1 – More Samples 00:11:00
7.3.2 – More Samples 00:11:00
7.3.3 – More Samples 00:12:00
--New update
7.1_Task_4 00:00:00
7.2_Task_4_Sample 00:00:00
7.3.1_More_Samples 00:00:00
7.3.2_More_Samples 00:00:00
7.3.3_More_Samples 00:00:00
--Grammar
7.1 – Introduction to Ajective Clauses 00:05:00
7.2 – Relative pronouns in Ajective Clauses 00:24:00
7.3 – Necessary vs. Unnecessary Adjective Clauses 00:11:00
7.4.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
7.4.2- Grammar Exercise B 00:00:00
7.4.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
7.5 – Relative Pronouns in Phrases of Quantity and Quality 00:11:00
7.6 – Relative Pronouns as Objects of Prepositions 00:07:00
7.7.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
7.7.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
7.8 – Unnecessary Adjective Clauses That Refer To Complete Sentences 00:02:00
7.9 – Reduced Adjective Clause 00:13:00
7.10.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
7.10.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
7.10.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
7.11 – Practice with Word Forms 00:00:00
--Vocabulary
7.1 – Word List 00:05:00
7.2 – Vocabulary Exercise 1 00:00:00
7.3 – Pronunciation Work 00:02:00
7.4 – Vocabulary Exercise 2 Guessing Work 00:00:00
7.5 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
7.6 – Latin Root 1=vor,vour 00:03:00
7.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
7.8 – Latin Root 2=test 00:03:00
7.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
7.10 – Latin Root 3=bene 00:03:00
7.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
7.12 – Review Exercise 00:00:00
Session 8
--Reading
8.0 – Summary Questions 00:19:00
8.1- Reading Mini-Test 1 00:00:00
8.2- Mini-Test 1 Post-Video 00:06:00
8.3 – Reading Mini-Test 2 00:00:00
8.4 – Mini-Test 2 Post-Video 00:04:00
8.5 – Check Your Progress 00:00:00
-- Writing Old Format
8.1 – Writing Task 2 Scoring Rubrics 00:08:00
8.2 – Analysis of Development in a Sample Student Response 00:16:00
8.3 – Analysis of Organization in a Sample Student Response 00:14:00
8.4 – Analysis of Grammar in a Sample Student Response 00:14:00
8.5 – Analysis of Vocabulary in a Sample Student Response 00:19:00
--Writing New Format
8-1-Introdcution to Template 4 00:00:00
8-2-Sample Essay Based onTemplate 4 00:00:00
--Listening
8.1. Test (Conversation) 00:00:00
8.2. Test (Lecture) 00:00:00
8.3. Test (Lecture) 00:00:00
--Speaking
8.1 – Previous Q1 & Sample 00:11:00
8.2. Rare Q1 (Multiple Choice) & Sample 00:13:00
8.3 – Rare Q1 (Advantage – Disadvantage)Sample 00:12:00
--New update
8.1_Rare_Task_1 00:00:00
8.2_Rare_Task_1_-_Type_1 00:00:00
8.3_Rare_Task_1_-_Type_2 00:00:00
--Grammar
8.1 – Introduction to Noun Clauses 00:06:00
8.2 – Markers in Noun Clauses 00:11:00
8.3 – Functions of Noun Clauses 00:10:00
8.4 – Some Uses of Noun Clauses in Essays 00:12:00
8.5.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
8.5.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
8.6 – Practice with Word Forms 00:00:00
--Vocabulary
8.1 – Word List 00:06:00
8.2 – Vocabulary Exercise 1 00:00:00
8.3 – Pronunciation Work 00:02:00
8.4 – Vocabulary Exercise 2 Guessing Work 00:00:00
8.5 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
8.6 – Latin Root 1=pic,pict 00:04:00
8.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
8.8 – Latin Root 2= loq 00:04:00
8.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
8.10 – Latin Root 3=duc 00:04:00
8.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
8.12 – Review Exercise 00:00:00
Session 9
--Reading
9.0 – Fill-in-the Table 00:14:00
9.2 – Video Answers to Mini-Test 00:34:00
9.1 – Reading Mini-Test 00:00:00
9.3 – Check Yourself 00:00:00
-- Writing Old Format
9.1 – Analysis of Development in a Sample Student Response 00:14:00
9.2 – Analysis of Organization in a Sample Student Response 00:14:00
9.3 – Analysis of Grammar in a Sample Student Response 00:17:00
9.4 – Analysis of Vocabulary in a Sample Student Response 00:10:00
--Writing New Format
9-1- New Task2 Based onTemplate 4 00:00:00
9-2- NewTask2 Templates 1-2-3 00:00:00
--Listening
9.1 – Test (Conversation) 00:00:00
9.2. (Test (Lecture 00:00:00
9.3. (Test (Lecture 00:00:00
9.4. (Test (Conversation 00:00:00
9.5. (Test (Lecture 00:00:00
--Speaking
9.1 – Review & Master Q1 00:09:00
9.2 – Review & Master Q2 00:15:00
9.3 – Review & Master Q3 00:16:00
9.4 – Review & Master Q4 00:11:00
--New update
9.1_ReviewandMasterTask1 00:00:00
9.2_Review_and_Master_Task_2 00:00:00
9.3_Review_and_Master_Task_3 00:00:00
9.4_ReviewandMasterTask4 00:00:00
--Grammar
9.1 – Introduction to Coordinating Conjunctions 00:12:00
9.2 – Uses of Coordinating Conjunctions 00:17:00
9.3 – Compound Sentences 00:04:00
9.4 – Grammar Exercise A 00:00:00
9.5 – Correlative Conjunctions 00:27:00
9.6 – Conjunctive Adverbs 00:06:00
9.7 – Conjunctive Adverbs of Contrast 00:07:00
9.8 – Grammar Exercise A 00:00:00
9.9 – Conjunctive Adverbs of Addition 00:09:00
9.10 – Conjunctive Adverbs of Cause or Result 00:06:00
9.11 – Conjunctive Adverbs of Condition 00:03:00
9.12 – Conjunctive Adverbs of Time Sequence 00:03:00
9.13 – Position and Punctuation of Conjunctive Adverbs 00:05:00
9.13.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
9.13.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
9.14 – Practice with Word Forms 00:00:00
--Vocabulary
9.1 – Word List 00:05:00
9.2 – Vocabulary Exercise 1 00:00:00
9.3 – Pronunciation Work 00:02:00
9.4 – Vocabulary Exercise 2 00:00:00
9.5 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
9.6 – Latin Root 1=dic, dict 00:03:00
9.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
9.8 – Latin Root 2=pel 00:03:00
9.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
9.10 – Latin Root 3=vok, voc 00:04:00
9.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
9.12 – Review Exercise 00:00:00
Session 10
--Reading
10.1 – Reading Mini-Test 00:00:00
-- Writing Old Format
10.1 – A Sample Agree- Disagree Question 00:01:00
10.2 – Brainstorming for Agree 00:04:00
10.3 – Introduction for Agree 00:06:00
10.4 – Body Paragraphs for Agree 00:19:00
10.5 – Conclusion for Agree 00:03:00
10.6 – Brainstorming for Disagree 00:03:00
10.7 – Introduction for Disagree 00:02:00
10.8 – Body Paragraphs for Disagree 00:17:00
10.9 – Conclusion for Disagree 00:03:00
--Writing New Format
10-1-Overview Of Task1 General Format 00:00:00
10-2-Paragraph Developmntin Task1 00:00:00
10-3-Noun Clauses 00:00:00
10-4-Adjective Clause and Reduced Adjective Clause Buzzing 00:00:00
10-5-Adverb Clauses and Reduced Adverb Clauses 00:00:00
10-6-Simple Sentences Compound 00:00:00
10-7-Task Analysis and Reveiw of Different Clauses 00:00:00
10-8-Overview of NewTask2 00:00:00
10-9-About Relevant Support In NewTask2 00:00:00
--Listening
10.1 – Listening 00:11:00
--New update
10_Listening 00:00:00
--Speaking
10.1 – speaking 00:10:00
--New update
10_LastSession 00:00:00
--Vocabulary
10.1 – Vocabulary Exercise 1 00:00:00
10.2 – Vocabulary Exercise 2 00:00:00
10.3 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
10.4 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
10.5 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
10.6 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
10.7 – Vocabulary Exercise 7 00:00:00
--Grammar
10.1 – Articles 00:20:00
10.2 – Articles in Phrases and Expressions 00:24:00
10.3.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
10.3.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
10.3.3- Grammar Exercise C 00:00:00
10.3.4 – Grammar Exercise D 00:00:00
10.3.5 – Grammar Exercise E 00:00:00
10.4 – Conditionals 00:03:00
10.5 – Conditional Type One 00:17:00
10.6 – Conditional Type Two 00:08:00
10.7 – Conditional Type Three 00:04:00
10.8 – Mixed Conditionals 00:05:00
10.9 – Inverted Conditionals 00:05:00
10.10.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
10.10.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
10.10.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
10.10.4 – Grammar Exercise D 00:00:00
10.11 – Practice with Word Forms 00:00:00
شرکت در دوره
661 دانشجو ثبت نام کرد