امتحان تعیین سطح تافل

برای شروع آزمون دکمه شروع دوره را بزنید و یا بر روی لیست پایین کلیک کنید.

قبل از انجام و شروع آزمون به نکات زیر توجه نمایید.

1. آزمون شامل چهار بخش ریدینگ، لیسنینگ، رایتینگ و اسپیکینگ می باشد. پیش از شروع آزمون به نکات و تذکرات پیش از آزمون توجه نمایید.

2. پس از انجام هر بخش از آزمون حتما دکمه اتمام آزمون را بزنید.

3. زمان هر آزمون در آغاز آزمون نوشته شده است و با شروع آزمون شمارنده معکوس زمان در بالا صفحه نمایش داده خواهد شد.

4. کل این دوره 6 ساعت می باشد و پس از آن دسترسی شما به محدود می شود. (اگر در این بازه آزمون ها را ارسال نکرده باشید امکان ارسال آن بعد از این زمان وجود ندارد.)

5. اگر قبل زمان پایان دسترسی به هر علتی از صفحات مربوط به دوره خارج شدید کافی است به صفحه ورود سایت (lms.ibtol.org) مراجعه کنید. دوره تعیین سطح تافل را زده و گزینه ادامه دوره یا کلیک بر روی آزمون رها شده را بزنید و آزمون ها را ادامه دهید.

6. توجه داشته باشید که زمان آزمون ها با خارج شدن از سایت متوقف نمی شود.

7. نتیجه آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

برای انجام آزمون به هیچ وجه از موبایل استفاده نکنید.

 

برای انجام آزمون از اینترنتی که سرعت قابل قبولی دارد استفاده کنید. در بخش لیسنینگ درصورت پایین بودن سرعت اینترنت سوالات ممکن است با کمی تاخیر پخش شود.

برنامه درسی دوره

امتحان تعیین سطح تافل
TOEFL Listening Test-s2 00:50:00
TOEFL Reading Test s2 01:00:00
TOEFL Writing (14 Esfand) 00:59:00
TOEFL SPEAKING- (14 Esfand) 00:00:00
ثبت نام دوره از طریق ibtil
25 دانشجو ثبت نام کرد