نمره لیسنینگ و ریدینگ را در دو خط جدا وارد کنید. Listening Reading

30بالاترین نمره

پایان زمان باقیمانده ساعت دقیقه