سیاست حریم خصوصی

1- جابجایی پس از شروع ترم امکان پذیر نمی باشد و پیش از شروع ترم نیز منوط به ظرفیت کلاسها خواهد بود و با کسر 12/5 درصد از مبلغ پرداختی اولیه و تا 72 ساعت پیش از شروع کلاس امکان پذیر خواهد بود.
2- كليه درخواست هاي داوطلب ( آموزشي، مالي، انصراف و …) مي بايست به صورت كتبي به مسئول ثبت نام تحويل گردد و به درخواست هاي شفاهي و حضوري و تلفني و … ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- در صورت تاخير داوطلبان در كلاس ها، موسسه مسئوليتي در قبال عدم اجازه حضور در اين كلاس توسط اساتيد نخواهد داشت.
4- تعداد شركت كنندگان در كلاس ها بنا به عرف سالهاي قبل موسسه و براساس موارد مختلف توسط موسسه تعيين مي گردد.
5- ملاك اطلاع رساني موسسه اعلانات رسمي در سايت موسسه و اوراق سربرگ دار موسسه مي باشد و هرگونه استناد به نقل قول هاي شفاهي ازپرسنل مجموعه، اساتيد و يا ساير داوطلبين پذيرفته نخواهد بود.
6- كليه اطلاعيه هاي شروع دوره و تغيير زماني كلاس ها درسايت ibtil.org اعلام مي گردد. مسئوليت پيگيري با داوطلب مي باشد.