معرفی کلاسهای هوشمند-تعاملی دپارتمان زبان دکتر برزآبادی

این دپارتمان در جهت ارتقا خدمات خود اقدام به ایجاد و برگزاری دوره های هوشمند-تعاملی با مشخصات زیر نموده است:

توجه: جهت اطلاع از زمانبندی و ثبت نام در دوره ها به سایت ibtil.org مراجعه نمایید. ​

دوره هوشمند تعاملی تافل

(8 هفته)
آقای اعلایی

دوره هوشمند تعاملی GRE VERBAL

(10 هفته)
دکتربرزآبادی

دوره هوشمند تعاملی تافل

(10 هفته)
تافل ویژه

دوره هوشمند تعاملی آیلتس

(9 هفته)
آقای مدبری

دوره هوشمند تعاملی GRE MATH

(10 هفته)
خانم فرهانی