توضیح نحوه تصحیح – آیلتس

مواردی که در تصحیح رایتینگ آیلتس ذکر می شود:

 • ذکر اشتباهات در حوزه لغات، املاء، گرامر، علامت گذاری و ساختار پاراگراف. همراه با اشاره به جایگزین مناسب
 • ذکر اشکالات مربوط به ساختار رایتینگ و پاراگراف ها.
 • نمره دهی به هرکدام از 4 معیار ارزیابی که در تصحیح رایتینگ” آیلتس توسط اگزمینر در نظر گرفته می شوند:
 • Task Response (Task Achievement)
 • Coherence and Cohesion
 • Vocabulary
 • Grammar
 • ذکر مثبت ها و منفی های رایتینگ با توجه به هرکدام از 4 معیار ارزیابی فوق
 • محاسبه کل نمره هر Task از 9
 • ارائه فهرستی از توصیه ها جهت ارتقاء سطح نوشتار

نمونه ایی از فایلهای تصحیح شده را در اینجا می توانید مشاهده کنید.

 
 
 
 

مواردی که در تصحیح اسپیکینگ آیلتس ذکر می شود:

Fluency and Coherence (25%)

 •  روانی کلام
 • مکث های کم
 • جواب کافی و به اندازه به سوالات
 • پیوستگی معنایی جملات
 • استفاده از کلمات ربط مناسب

Lexical resource (25%)

 • کاربرد موضوعی لغات
 • تنوع در کاربرد لغات
 • استفاده درست از لغات بویژه کالوکیشن های درست
 • کاربرد کلمات،  اصلاحات و تعبیرات به هنگام صحبت را جع به موضوع های رسمی و غیر رسمی

Grammatical Range and Accuracy (25%)

 •  تنوع در جمله بندی
 • کم بودن لغت های دستورزبان

Pronunciation (25%)

 • تلفظ درست کلمات
 • تلفظ کلمات با استرس درست
 • آهنگ درست جملات

یک نمونه اسپکینگ تصحیح شده را از اینجا می توانید دانلود کنید.