معرفی بسته های آموزشی مرکز زبان دکتر برزآبادی

بسته های آموزشی برای آیلتس، تافل ، GRE بخش وربال و GRE بخش ریاضی به گونه ای تدوین شده اند که زبان آموز می تواند حتی بدون حضور در کلاس حضوری یا آنلاین، مطالب درسی را مطالعه و تمرین نماید.

برای ملاحظه سرفصل های درسی هر دوره روی آن کلیک کنید:

تافل ویژه

TOEFL

10

فصل

فصل اول رایگان

مدت زمان دوره
 • یک ماهه 500,000 تومان
 • دو ماهه 600,000 تومان
 • سه ماهه 700,000 تومان
آیلتس

IELTS

9

فصل

فصل اول رایگان

مدت زمان دوره
 • یک ماهه 450,000 تومان
 • دو ماهه 550,000 تومان
 • سه ماهه 650,000 تومان
تافل

TOEFL

8

فصل

فصل اول رایگان

مدت زمان دوره
 • یک ماهه 400,000 تومان
 • دو ماهه 500,000 تومان
 • سه ماهه 600,000 تومان
ریاضی جی آر ای

GRE Mathematics

10

فصل

فصل اول رایگان

مدت زمان دوره
 • یک ماهه 500,000 تومان
 • دو ماهه 600,000 تومان
 • سه ماهه 700,000 تومان
وربال جی آر ای

GRE Verbal

10

فصل

فصل اول رایگان

مدت زمان دوره
 • یک ماهه 500,000 تومان
 • دو ماهه 600,000 تومان
 • سه ماهه 700,000 تومان